Indoor Analytics in Real Time

De Analyse Software kan gekoppeld worden aan Indoor Positioning/Indoor Navigatie systemen of kan volledig stand alone worden gebruikt. Zo kunnen we monitoren hoelang een smartphone, WiFi en Bluetooth beacons op een bepaalde plaats heeft verbleven en welke route ze hebben afgelegd. Op die manier meten we hoe vaak mensen een bepaalde plek passeerden, op welke dagen, welke uren en wat de piek en dal momenten zijn.


De verplaatsingen van bepaalde machines, auto's, goederen kunnen gevolgd worden alsook welk pad bezoekers hebben afgelegd in een museum of op een beurs. De gecapteerde data wordt voorgesteld via een web interface onder vorm van diagrammen, heat maps en kan gemakkelijk verder worden verwerkt.

Indoor Analytics kan helpen bij het maken van business beslissingen. Zo kan een retailer zijn category en locatie management aanpassen in functie van de gemeten interesse van klanten. In een shopping center kan de verhuur van winkels in functie zijn van de bezoekers aantallen. Geleide bezoeken in musea kunnen worden afgestemd op de interesses van bezoekers en hoelang ze ergens stil staan. Ook kunnen beursorganisatoren meten hoeveel bezoekers bepaalde standen gekend hebben en bijsturen in functie hiervan voor de volgende beurs. Ook kunnen de trajecten afgelegd door machines (en ook personeel) gemonitored worden.

Integratie van systemen - Wet op de privacy

Wanneer Indoor Navigatie wordt gebruikt kan je direct met de Analysis Sofware werken. Wanneer je met een extern Indoor Positioning systeem werkt of indien je een bredere database wenst te bouwen dan bevelen we een server based data collectie aan. In dit geval werken we met Infsoft Locator Nodes. Deze traceren dan smartphones, beacons, WiFi tags and smart sensors. Intergatie met third party softwares zijn eveneens mogelijk. Wij garanderen dat er geen persoonlijke gegevens worden gecapteerd zodat Indoor Analytics kan gebruikt worden en niet in strijd is met de wet op de privacy.